Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ БЪЛГАРИЯ“ (НАЕА България) е непартийно, доброволно, независимо сдружение на хора страдащи от наследствен ангиоедем, членове на техните семейства, както и трети физически и юридически лица, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА като защитава правата и интересите на лицата, страдащи от наследствен ангиоедем, осъществява дейности за подпомагането, социалната интеграция, личностната реализация и изявата на пациентите в различни сфери на обществения живот, както и за провеждането на образователна политика относно заболяването наследствен ангиоедем и неговото лечение.

Ние предоставяме на HAE общността персонализирана мрежа за защита и поддръжка на правата и интересите на всички пациенти, както и широк спектър от услуги, които да им помогнат да водят нормален живот.

НАЕА България е единствената българска пациентска организация на хората страдащи от Наследствен Ангиоедем, която е член на международната организация HAEi, като за нас е чест и привилегия да бъдем част от голямото международно семейство на организациите защитаващи правата и интересите на пациентите с НАЕ.

http://haei.org/resources/world_map/country-member-organizations/?locationSearchTerms=bulgaria

 

Ангиоедема Медицински Центрове:

 

Виж световна карта в haei.org