Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ БЪЛГАРИЯ“ (НАЕА България) е непартийно, доброволно, независимо сдружение на хора страдащи от наследствен ангиоедем, членове на техните семейства, както и трети физически и юридически лица, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА като защитава правата и интересите на лицата, страдащи от наследствен ангиоедем, осъществява дейности за подпомагането, социалната интеграция, личностната реализация и изявата на пациентите в различни сфери на обществения живот, както и за провеждането на образователна политика относно заболяването наследствен ангиоедем и неговото лечение.

Ние предоставяме на HAE общността персонализирана мрежа за защита и поддръжка на правата и интересите на всички пациенти, както и широк спектър от услуги, които да им помогнат да водят нормален живот.

НАЕА България е единствената българска пациентска организация на хората страдащи от Наследствен Ангиоедем, която е член на международната организация HAEi, като за нас е чест и привилегия да бъдем част от голямото международно семейство на организациите защитаващи правата и интересите на пациентите с НАЕ.

http://haei.org/resources/world_map/country-member-organizations/?locationSearchTerms=bulgaria

 

 

Прожекцията на филма “Специална кръв” се проведе с помощта и съдействието на фирмите “Бая Турс” ООД, “Универсиада” ЕАД и “Новимед” ЕООД и специалното съдействие на г-н Петър Джиджев и изключителната Натали Мецгер

 

И няколко снимки от прожекцията на филма “Специална кръв” и дискусията след нея

 

 

В навечерието на деня на редките болести 28.02.2018г., НАЕА България, с цел да повиши информираността сред обществото и специалистите относно НАЕ, изработи настоящия информационен постер, който ще бъде разпространен из медицинските заведения в страната. Постерът е изготвен от д-р Анна Валериева и доц. Мария Стаевска от Клиниката по Клинична алергология,
УМБАЛ “Александровска”, и със съдействието на Медицински Университет – гр. София.

 

 

 

За проблемите на пациентите с НАЕ в България, тяхната борба и надеждите им за бъдещето, прочетете интервюто на журналистката г-жа Мара Калчева с Председателя на УС на Асоциация Наследствен Ангиоедем България г-н Данаил Димов, публикувано във в-к Доктор, бр. 9 от 26.02.2018г.

 

 

 

 

 

 

Ангиоедема Медицински Центрове:

 

Виж световна карта в haei.org