Дарете

Дарете
Помогнете ни да осигурим нужното лечение и условия за нормален живот на пациентите с НАЕ.

Вашият благотворителен принос в HAEA България помага на нашата организация да предоставя широк спектър от услуги на пациентите и техните семейства.

 

С вашата подкрепа ние можем да разширим обхвата на нашите услуги и програми, да подобрим образованието и информираността за HAE и да подкрепим пациенти в нужда.

 

Вашето дарение може да бъде общо за дейността на организацията или  целево за някоя от нашите основни програми:

 

  • Програма за подпомагане на пациенти в нужда, която предлага финансова помощ на нуждаещите се пациенти с цел осигуряване на подходящо лечение или покриване на основни потребности.
  • Програма за създаване и подръжка на пациентски център по НАЕ.

 

Банковата сметка на Асоциация Наследствен Ангиоедем България в Уникредит Булбанк е с № BG76UNCR70001523054290.