Menu

Дарете

Дарете
Помогнете ни да осигурим нужното лечение и условия за нормален живот на пациентите с НАЕ.

Вашият благотворителен принос в HAEA България помага на нашата организация да предоставя широк спектър от услуги на пациентите и техните семейства.

С вашата подкрепа, ние можем да разширим обхвата на нашите услуги и програми, да подобрим образованието и информираността за HAE и да подкрепим пациенти в нужда.

Вашето дарение може да бъде общо за дейността на организацията или  целево за някоя от нашите основни програми:

Програмата за подпомагане на пациенти в нужда, която предлага финансова помощ на нуждаещите се пациенти с цел осигуряване на подходящо лечение или покриване на основни потребности.
Програма за създаване и подръжка на пациентски център по НАЕ.

Банковата сметка на Асоциация Наследствен Ангиоедем България в Пощенска банка АД е с IBAN: BG59BPBI88981030421301.