Да живееш с НАЕ

Да живееш с НАЕ

Тъй като НАЕ е много рядко заболяване, не е необичайно пациентите да останат недиагностицирани в продължение на много години. При много пациенти с НАЕ например честата и тежка коремна болка е неподходящо диагностицирана като психосоматична, което е довело до препращане за психиатрична оценка. При много други пациенти в резултат на неправилно и ненавременно поставена диагноза при атака и стомашно-чревен оток, поради факта, че симптомите  наподобяват хирургичен корем, са извършвани ненужни хирургически интервенции. Преди да се появи достъпна терапия за НАЕ смъртността при обструкция на дихателните пътища е била около 30%. Всички тези факти говорят за изключителната тежест на заболяването и колко смъртоносно може да бъде то в случай, че не се диагностицира и лекува правилно и навреме. За да избегнете всички тези негативни последици на заболяването и да имате живота, който заслужавате се запознайте подробни с всички аспекти на заболяването и неговото лечение. Използвайте информацията в разделите на нашия сайт, за да бъдете подготвени, защото вече има много начини да сведете до минимум последиците на заболяването. Намерете приятели и съмишленици, които са готови да бъдат до Вас в борбата Ви за нормален и достоен живот!