Бюлетин

[icon name=”smile-o” class=”” unprefixed_class=””] Verseon представи своята програма за лечение на НАЕ

Verseon представи предклинични резултати от своята програма за лечение на HAE на изложението Biotech 2018 в Сан Франциско, САЩ. Данните показват, че плазмените инхибитори на каликреина на Verseon са подходящи като орални лечения за това рядко генетично заболяване.

За лечение на HAE, Verseon разработва перорални инхибитори на малките молекули на плазмения каликреин, серинова протеаза, централна за пътя на HAE. Класът на кандидатите за лекарства на компанията обхваща множество различни хемотипове, които показват отлична ин витро активност и са селективни срещу други свързани серин протеази.

За разлика от текущо предлаганите на пазара терапевтични средства, които разчитат на интравенозни или подкожни инжекции, лекарствените разработки на Verseon демонстрират фармакокинетично действие, подходящо за удобно орално дозиране. Д-р Дейвид Кита, вицепрезидент на R & D на Verseon, също представи обещаващи предклинични резултати, които показват силно намаляване на подуването след перорално приложение в добре установения модел на ефикасно лечение на HAE.

“Ние сме много насърчени от тези резултати”, каза д-р Кита. “Започнахме програмата за лечение на HAE едва наскоро и вече показахме, че нашите перорални плазмени инхибитори на каликреин имат голям потенциал за ефективно управление на НАЕ пристъпи. Следващият крайъгълен камък тази година ще бъде номинирането на първия ни кандидат продукт за разработка и изпитване в клиничните проучвания. “
(Източник: Verseon)