Алерголозите в България отново могат да лекуват пациенти с HAE

HАЕА България уведомява всички свои членове, пациенти с НАЕ и заинтересовани лица, че след близо 6 месеца на непрекъсната борба, много усилия и срещи с цялото държавно ръководство, по инициатива на нашата организация бе променена Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, като с промяната отново се дава възможност пациентите с НАЕ да бъдат лекувани от лекари алерголози, които са единствените специалисти лекували пациенти с НАЕ до настоящия момент. Промяната бе обнародвана в бр. 76 от 14.09.2018г. на ДВ.

В този хубав момент искаме да припомним на всички наши членове по чия вина и инициатива с приемането на новата Наредба 3 през месец март алерголозите бяха лишени от възможност да лекуват пациентите си с НАЕ, като по този начин бяха поставени в пряка и непосредствена опасност живота и здравето на пациентите с НАЕ. Скандалното предложение залегна в наредбата по инициатива на проф. Елисавета Наумова, за която наши пациенти неведнъж са ни информирали, че не притежава нужните знания и опит в диагностицирането и лечението на заболяването Наследствен ангиоедем, и която с некомпетентността си на два пъти даже е поставила в опасност живота и здравето на двамата пациенти с НАЕ лекувани от нея. В тази връзка пациенти и нашата организация са сезирали с жалби компетентните институции. За некомпетентността на въпросния специалист и действията и, с които застраши живота и здравето на пациенти сме уведомили и международната организация HAEi. С цел да се лишат от възможност да си играят със здравето и живота на пациентите подобни специалисти, международната организация с наше активно участие е разработила строги критерии за подбор и атестиране на специалистите желаещи да лекуват пациенти с НАЕ, като за територията на РБългария основна роля в подбора и сертифицирането им ще играят пациентите и тяхната представителна организация НАЕА България. Надяваме се с новите правила на НАЕi да лишим от възможност хора като Елисавета Наумова да поставят на риск живота и здравето на пациентите.

Искаме да благодарим на всички наши членове и на лекарите алерголози за подкрепата и разбирането през тези 6м., както и да изкажем, гореща благодарност лично на министър Кирил Ананиев и зам. министър Жени Начева за проявеното разбиране и бързите им и адекватни действия за поправка на допусната с приемането на наредбата несправедливост спрямо пациентите и лекарите алерголози. Много пъти сме критикували министерството, но в настоящия случай, срещнахме пълно разрбиране и последваха бързи и адекватни действия от страна на министър Ананиев и зам. министър Начева. Благодарим ви! В същото време искаме да изкажем и огромното си разочарование от отделни пациенти, особено от една пациентка от Пловдив, афишираща се като защитник на правата на всички пациенти, която с действията си подкрепи и улесни проф. Наумова в прокарването на недопустимите текстове в наредбата ограничаващи правата на пациентите с НАЕ и възможностите за лечение на пациентите от страна на лекарите алерголози. Искаме да напомним на въпросната жена, че нейния лекуващ лекар, който всеотдайно е до нея през всичките тези години също е алерголог и с глупавите си и необмислени действия, тя не само обиди труда и всички усилия положени през годините за нея от този специалист, но постави в пряка и непосредствена опасност живота и здравето на всички пациенти с НАЕ в България. За действията на тази жена също подробно сме уведомили международната организация и тя никога повече няма да бъде припозната от всички нас като защитник на правата на пациентите с НАЕ.

В заключение искаме да благодарим още веднъж на всички наши членове за подкрепата и да им напомним, че когато сме обединени и заедно, тогава можем да се борим истински за правата си и да постигаме набелязаните цели!