ВАЖНО: НОВА КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАНИМАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ОТОЦИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА

Асоциация Наследствен Ангиоедем България уведомява всички пациенти с НАЕ, че е постигната договореност  с Клиниката по детска анестезиология и реанимация на болница “Пирогов” за прием и лечение на педиатрични пациенти с НАЕ в случаи на остри животозастрашаващи атаки на горните дихателни пътища и нужда от спешна реанимация. Всички лекари и специалисти в клиниката са запознати с НАЕ и са в състояние да предоставят възможно най-доброто лечение и реанимация при живото застрашаващи отоци на горните дихателни пътища. Хоспитализацията ще се извършва през регистратурата на Спешното приемно отделение за деца на болница Пирогов, като всички пациенти следва да носят със себе си в достатъчни количества изписаните им от лекуващия лекар лекарства за лечение на НАЕ. Лице за контакт в Клиниката по детска анестезиология и реанимация на болница “Пирогов” е д-р Благомир Здравков. Асоциация Наследствен Ангиоедем България изказва огромна благодарност на д-р Благомир Здравков анестезиолог-реаниматор в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение и на Доц. Д-р Румяна Андонова Началник на Клиниката по детска анестезиология и реанимация за оказаното съдействие и проявеното разбиране, отзивчивост и съпричасност на проблемите на пациентите с НАЕ.