ОРАЛНАТА ТЕРАПИЯ ЗА НАЕ – РЕАЛНОСТ ЗА 2020г.

Компанията BioCryst Pharmaceuticals, Inc. подаде ново заявление за лекарство (NDA) до Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) за одобрение на пероралния медикамент, приеман веднъж дневно – berotralstat (BCX7353) за предотвратяване и профилактика на пристъпи причинени от заболяването Наследствен ангиоедем (HAE).
„Пациентите с НАЕ очакват безопасна и ефективна орална терапия за борба със заболяването им и това представяне на NDA за berotralstat е поредната важна стъпка доближаваща ни до задоволяването на тази нужда на пациентите и техните лекари“, казва Джон Стоунхаус, изпълнителен директор на BioCryst.
„Благодаря на всички пациенти с НАЕ, които участваха в нашите клинични изпитвания, на клиничните изследователи и техните екипи по света, които проведоха нашите клинични изпитвания, и на екипа на BioCryst, че винаги помнят, че пациентите чакат с нетърпение нашите иноватевни орални терапии за НАЕ. Нашият търговски екип работи усилено, подготвяйки се да пусне в търговска продажба препарата berotralstat през 2020 г. “, добави Стоунхаус.

BioCryst submits new drug application to FDA