НАЕ И ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ КОВИД -19

Във връзка с продължаващата епидемия от Ковид-19 по света и предстоящата ваксинация на голяма част от населението, все повече пациенти с НАЕ си задават въпроса следва ли да се ваксинират и възможно ли е ваксината да предизивика влошаване на симптомите на НАЕ у пациентите. За да отговори на многобройните въпроси на пациентите американската пациентска организация НАЕА е поискала становището на Медицинския консултативен съвет на организацията, оглавяван от д-р Брус Зуро. В качеството си на председател на съвета д-р Зуро е помолил всеки член на консултативния съвет да изрази своето експертно мнение по въпроса. В отговор всички членове на съвета са изразили единодушното си становище, че няма медицински или научни доказателства, че наличието на HAE трябва да попречи на пациента да бъде ваксиниран.В допълнение членовете на медицинския съвет препоръчват на всеки пациент, който има въпроси, притеснения, тежки алергии или здравни проблеми, които не са свързани с HAE, да се консултира със своя лекар, преди да бъде ваксиниран. Надяваме се настоящата информация и изразеното от Медицинския съвет становище да помогнат и на българските пациенти с НАЕ да вземат своето информирано и обосновано решение относно бъдещата си ваксинация срещу Ковид-19. Напомняме на всички пациенти с НАЕ да спазват стриктно противоепидемичните мерки, за да запазят своето здраве и живот, както и живота и здравето на своите близки и на нашите лекари!